Etkili Yöneticilik ve Liderlik İçin 7 İpucu

Başarılı yöneticiler çalışanlarının etkin çalışmak, üretken kalmak ve de iş yerine katkıda bulunmak için neye ihtiyaç duyduklarını bilirler. Yöneticiler, çalışanları başarıya teşvik etmek için gereken davranışları bilirler.

Başarılı olmak isteyen yönetici aynı zamanda çalışanların işe gelmek için motive olup olmadıkları konusunda en önemli faktör olduklarını da bilirler. Kötü bir yönetici çalışanların işlerini bırakmasında “kilit nokta” neden olarak görülür.

Bir yönetici olarak mükemmellik için çabalamak her yöneticinin amaç listesinin başında olmalıdır. Mükemmel bir yöneticinin çalışanlarının hayatlarında yapabileceği fark çok değerlidir. Çalışanların ödüllendirildiğini, fark edildiğini ve teşekkür edildiğini hissetmelerine yardımcı olmak ayrıca bir yönetici olarak etkin bir şekilde performans göstermenin kilit noktasıdır.

Yönetim başarısındaki en önemli konu da diğerlerinin takip etmek istediği insan olmaktır. Kariyeriniz boyunca kurumda aldığınız her aksiyon insanların sizin bir gün takip edip etmek istemeyeceklerine karar vermelerine yardımcı olacaktır. Takipçiler olmadan liderlik yapamaz ve yönetemezsiniz.

Etkili yönetici ve lider için yedi madde

Kişiler arasında ilişkiler yaratır

Çalışanların, iş arkadaşlarının ve yönetim kurulunun onun önemseme, işbirliği, saygı, güven ve de nezaket gösterme yeteneğine olan saygısının göstermesini raporlamak. En zorlu durumlarda bile iş arkadaşlarına itibar ve de saygı ile davranmak, sözünde durmak,  karakter ve güvenirlik göstermek bu yöneticinin hareketlerine bağlıdır.

Etkin iletişim kurar

Hem yüz yüze, hem yazı da hem de e-mailde. Dinlemek ve iki yönlü geri bildirim almak ve vermek kendisinin diğerleriyle olan etkileşimini karakterize eder. Yönetici aynı zamanda iş arkadaşlarından ve diğer çalışanlarından geri bildirim almaya açıktır. Savunma cevaplarından kaçınır ve hedefte geri bildirim olduğunda davranışını değiştirmeye isteklidir.

Takım kurar

İnsanlar takım kurucusunun yanında daha etkin, daha yaratıcı ve daha üretken olduklarını hissederler. Takım çalışması veya takım görevleri hedefte olmadığında ve etkin bir şekilde çalıştığında oturup problem çözmeye isteklidir. Çalışanlar direkt olarak takımın gelişimini engellediklerinde bunu açık bir şekilde bildirmekten kaçınmaz.

Performans göstergelerini takip eder

İşin finansal açılarını anlar ve amaçlar belirler, çalışan gelişimi ve başarısını ölçer ve belgeler. Bu takımın gelişimi hissetmesine, amaçlarına ulaştıklarını bilmelerine ve beklentileri aştıklarını bilmelerine yardımcı olur. İnsanlar işte nasıl performans gösterdiklerini bilmek isterler. Finansal amaçlar için bunu yapar. İyi yöneticiler bu iletişimde kendi rollerini bilirler.

Moral ortamı sağlar

İnsanların pozitif moral ve tanınma deneyimledikleri, çalışanların işin başarısı için çok çalışmaya motive olabilecekleri bir ortam yaratmasını bilirler. Kendisinin çalışanların işte mutlu olup olmamasında en etkili faktör olduğunu bilir.

Lider en önde gider

Örneklerle liderlik eder, adımları kendi beklenti ve davranışlarıyla belirler. Diğerleri aynısını yaptığında tanınmalarını sağlar. Konuştuğunu yapar.

Kariyer yollarını sürekli açık tutar

İnsanların eğitim ve işte öğrenme sırasında beceri ve kapasitelerini geliştirmelerine yardımcı olur. Çalışanlara kariyer yolu getirir ki onlar büyümeye ve gelişmeye devam etsin.

BM Dergi

Öncekini Oku

Türkiye’nin Teknoloji ile Büyüyen Kenti: Bursa Türkiye Hayal Ediyor; Bursa Gerçekleştiriyor

Sonrakini Oku

Finansal Teknolojiler

Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.