Türkiye’nin Teknoloji ile Büyüyen Kenti: Bursa Türkiye Hayal Ediyor; Bursa Gerçekleştiriyor

Üretim yeteneği ve nitelikli insan kaynağıyla Türkiye’nin gücünü ve potansiyelini artıran Bursa, BTSO liderliğinde hayata geçirilen projelerle bilgi ve teknolojiye dayalı yeni bir kalkınma hamlesinin startını verdi. BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay ile Bursa ekonomisinin nitelikli dönüşüm sürecini değerlendirme fırsatı bulduk…

1-Bilim ve teknolojinin kentimiz için öneminden bahseder misiniz?

Bilim ve teknolojinin gücü insan yaşamını her alanda kolaylaştırırken, kentlerin ve ülkelerin bu alandaki gelişmişlikleri de dünya rekabet ligindeki konumlarını belirlemektedir. Bursa, güçlü üretim altyapısı, nitelikli insan kaynağı ve dünyanın dört bir yanına ulaşan ihracat ağıyla ülke ekonomimizde farklı ve özel bir konuma sahip bir kenttir. Türkiyemizin 2023 yılı için 4 dolar olarak hedeflediği kilogram başı ortalama ihracat değerine bugünden ulaşan Bursa, ürettiği mal ve hizmeti dünyanın 188 farklı ülkesine ihraç eden bir kent konumunda.

Bursa, ayrıca 6 milyar doların üzerindeki dış ticaret fazlasıyla da tüm şehirlerimiz için örnek olmayı sürdürüyor. Dünya ekonomilerinde çok hızlı bir değişim ve dönüşüm süreci yaşanıyor.

Makineleşme, seri üretim ve otomasyon olarak tanımlanan önceki 3 sanayi devrimini de ıskalamak zorunda kalan ülkemiz, Bursa gibi lider şehirler sayesinde endüstri 4.0’ı yakalamanın azmini ve heyecanını taşıyor. 

2- Yeni sanayi döneminde Bursa’nın rolü nedir?

Kentimizin ve ülkemizin yeni sanayi devrimi için yakaladığı tarihi fırsatı değerlendirmesi ve katma değer oluşturan bir üretim modeline geçmesi, dünyayla rekabetin temel şartıdır.

Yapay zeka ve nesnelerin, internet gibi yeni kavramların, firmalarımızın iş yapış biçimlerini önemli ölçüde değiştirdiği yeni dijital çağda ülkemizi, küresel ligde üst sıralara taşıyacak güç, hiç şüphesiz yetişmiş genç girişimci ekosistemimiz olacaktır. Bugün Bursa, mevcut ekonomik potansiyeli ve Odamız liderliğinde yürütülen tarihi projelerle yeni bir atılımın eşiğindedir. Oda olarak hayata geçirdiğimiz bu nitelikli projelerin ayaklarının yere sağlam basmasında gençlerimizin rolü oldukça büyük olacaktır. Bu noktada milli teknoloji hamlesi ve endüstriyel dönüşüm vizyonuyla hareket eden ülkemizin en önemli kozu genç kuşağımızın bilgi kapasitesi ve dinamizmi olacaktır.

3 – Dünyadaki teknolojik gelişmelere baktığınızda Bursa’nın konumunu nasıl görüyorsunuz?

Bursa, henüz arzu ettiğimiz seviyede olmasa da yüksek teknolojili üretim konusunda Türkiye’nin lider şehirleri arasında bulunuyor. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası olarak bizim en önemli hedeflerimizden bir tanesi de bilginin ekonomiye kazandırılması noktasında geleceğin teknolojilerinin üretime dahil edilmesi ve katma değerli üretim modelinin tüm sektörlere yayılmasıdır. Firmalarımıza rehberlik edecek yatırımlarımızı da bu anlayışla gerçekleştiriyoruz. Çünkü biliyoruz ki bilgiyi elinde bulunduran toplumlar her alanda dünyaya yön vermektedir. Sizlerin de bildiği gibi teknoloji hızla değişiyor, yeni nesil sektörlerde yaşanan değişim, tüm dünyada ezberleri bozuyor. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası olarak bu vizyonla ‘Bursa Büyürse Türkiye Büyür’ inancıyla önemli adımlar attık. Bu adımlarımızı atarken geleceği hayal ettik. Ülkesine güvenen ve bu topraklardan çıkan gerçek zenginliğimiz olan gençlerimizin de katkılarıyla inanıyorum ki Bursa, dönüşüm hamlesini sağlam temeller üzerine inşa edilen projelerle gerçekleştirecektir. Bursa gibi teknoloji odaklı şehirlerimizin sayısının artması, Türkiyemizi dünyada ilk 10 ekonomi hedefine taşıyacaktır. Biz bu noktada Bursa için Almanya’nın teknoloji üreten merkezi Baden-Württemberg’i ve San Francisco gibi bölgelerin üretim modellerini örnek alarak Bursa’ya özgü bir kalkınma hamlesi başlattık.

4 –Gelişmiş ekonomilerde yeni sanayi devrimi yaşanırken Bursa, TEKNOSAB projesiyle güçlü bir atılım için dev bir adım attı? TEKNOSAB için neler söylersiniz?

Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın da yakından takip ettiği ve Türkiye’ye örnek gösterdiği TEKNOSAB projemiz, ülkemizin teknolojik dönüşümündeki en temel taşlarından birisi olacaktır. Türkiye’nin ilk organize sanayi bölgesini hayata geçirme vizyonuna sahip olan Bursa’da, altyapı çalışmaları tüm hızıyla süren Teknoloji Organize Sanayi Bölgesi TEKNOSAB’ın yeni sanayi devriminin sembol eserlerinden biri olacağına inanıyoruz. Kentimizin 100 yılını şekillendirecek TEKNOSAB; 25 milyar dolarlık yatırım ve 40 milyar dolarlık ihracat hedefi ile ülkemizin hayallerine ulaşmasına öncülük eden bölgelerden biri olacak. TEKNOSAB aynı zamanda bilgi ve teknolojinin sunduğu imkanlarla donanmış nitelikli gençlerimizin istihdam ve üretime dahil olacağı yeni nesil endüstri devriminin öncüsü olarak faaliyete geçiyor. TEKNOSAB projemizle birlikte Bursamıza ve ülkemize hizmet edecek teknoloji odaklı yeni bir üniversite de kazandırıyoruz.

5-Bursa’ya GUHEM gibi örnek bir proje kazandırıyorsunuz. Bu projenin taşıdığı önem hakkında bilgi verir misiniz?

Milli teknoloji hedeflerimiz kapsamında konvansiyonel sektörlerin sağladığı bilgi, deneyim ve üretim kabiliyetiyle uzay, havacılık ve savunma gibi ileri teknoloji gerektiren alanlarda dünyada söz sahibi ülkeler arasında yer almak istiyoruz. Dünya ekonomilerinde lider ülkeleri incelediğimizde de bu ülkelerin söz konusu alanlardaki öncü çalışmalarına rastlamanız mümkün. Bizler de gelişmiş ülkelerin uyguladığı geleneksel sektörlerden bilgi temelli alanlara yönelme modelini Bursa’da uygulamaya başladık. Burada da en büyük ihtiyaç, bu teknolojileri geliştirecek nitelikli genç neslin ilgisini geliştirecek bir ekosistemi oluşturmak. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası olarak bu noktada uzay, havacılık gibi alanlarda yeni neslin farkındalığını artırmak istiyoruz.

Bu kapsamda da Türkiye’nin uzay temalı ilk eğitim merkezi olarak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız ile Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde hayata geçirdiğimiz Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi (GUHEM) teknoloji atılımının yeni nesillerimizle gerçekleştirilmesi anlamında en önemli rolü üstlenecek merkez olacak. Tamamlandığında Avrupa’nın en iyi, dünyanın ise sayılı merkezleri arasında yer alacak merkezimin açılışını da inşallah önümüzdeki yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda gerçekleştirmeyi hedefliyoruz.

6-BTSO olarak teknolojiye dönük yatırımlarınızdan bahseder misiniz?

Odamızın öncülüğünde sektörlerin nitelikli dönüşümü noktasında yeni bir kimlik kazanan Bursa Teknoloji Koordinasyon ve Ar-Ge Merkezi (BUTEKOM) üniversite ve sanayi işbirliğinin en önemli somut örneklerinden biri konumunda.
TOBB Oda/Borsa Proje Yarışması’nda “Ar-Ge ve İnovasyon/Üniversite Sanayi İşbirliği” kategorisinde ödül alan merkezimiz kentimizin ve ülkemizin en önemli teknoloji sahaları arasında. İleri Kompozit Araştırmaları ve Mükemmeliyet Merkezi ile Nanoteknoloji Mükemmeliyet Merkezi gibi Bursamızın üretim yeteneğini geliştirme hedefiyle faaliyet gösteren BUTEKOM, kentimizin Ar-Ge ve teknoloji yolculuğunda öncü rol üstlenmeye devam ediyor. BUTEKOM bünyesinde şubat ayında hizmete açtığımız Bursa Model Fabrika Projesi, büyük ölçekli şirketlerden KOBİ’lere kadar, dijital dönüşüm için gerekli altyapı ve insan kaynağı yetiştirilmesine katkı sağlıyor. Bursa Model Fabrika, verimlilik artışından kaliteye, yalın üretimden dijital dönüşüme kadar birçok alanda firmalarımıza rehberlik yapıyor.

7–BTSO olarak özellikle teknoloji odaklı projelerinizden bahseder misiniz? Gençleri teknolojiye olan merakını artıracak projeleriniz var mı?

Teknoloji dönüşümünün sağlam temellere dayalı olması ancak teknolojiye meraklı gençlerimiz ile olacaktır. Bu vizyonla BUTGEM’de gerçekleştirdiğimiz eğitimlerimizden faydalanan gençlerimizin sayısı 35 bini aştı. KOSGEB ile birlikte hayata geçirdiğimiz ‘Uygulamalı Girişimcilik Eğitim Programları’na bugüne kadar 1.000’den fazla girişimci adayı katıldı.  ‘Gelecek için İnovasyon’ mottosuyla hareket eden ve Odamızın iştiraki olan ULUTEK Teknopark’ta çalışmalarımız tüm hızıyla sürüyor. Diğer taraftan biraz önce de ifade ettiğim gibi Bursa’yı hedeflerine taşımak adına BTSO Teknoloji Üniversitesi’ni kurmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Türkiye ihracatında yüksek teknoloji ürünlerinin payını artırmanın tek yolu Ar-Ge, inovasyon ve tasarımdan geçiyor. BTSO’nun da destekleriyle 6 yıl önce 23 olan Ar-Ge ve Tasarım merkezi sayısı bugün 154’e ulaştı. Kentimiz şu anda Ar-Ge ve tasarım merkezi sayısı ile Türkiye’de 2. sırada yer alıyor.

Bu rakamlar bizlere gösteriyor ki üretim ve ihracat üssü Bursamızın yenilikçi fikirlere ve milli teknoloji hamlesine desteği her geçen yıl daha da artıyor. Yukarıda saydığımız projelerin dışında en önemli vizyon projelerimizden biri de Kuluçka İnovasyon Merkezi ile gençlerimizi girişimcilik konusunda destek vererek, startupları geliştirmek ve bu girişimleri unicorn seviyesine taşımak da en önemli hedeflerimiz arasında.

Son olarak neler söylemek istersiniz?

Bursa, tarih boyunca sahip olduğu potansiyelini doğru hamlelerle harekete geçirdiğinde neleri başarabileceğini her zaman göstermiştir. Ekonomide katma değerli üretim ve ihracatla yeni bir kalkınma hamlesi başlatan ülkemiz, hedeflerine Bursa gibi üretim ve ihracat merkezi şehirlerin katkılarıyla ulaşacaktır. Bizler de Bursa iş dünyamızdan aldığımız güç ve sorumlulukla kentimizin potansiyelini geliştirmeye devam edeceğiz.

BM Dergi

Öncekini Oku

64 Gb’lık Iphone 11 Pro Yerine Neler Alabilirsiniz

Sonrakini Oku

Etkili Yöneticilik ve Liderlik İçin 7 İpucu

Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.