YENİLENEBİLİR ENERJİ TEKNOLOJİLERİ

Nüfustaki artış, teknolojideki yenilikler ve bu yeniliklere adapte olma ihtiyacı enerji tüketimimizin artmasındaki başlıca etkenlerdir. Bu tüketim artışını karşılayacak üretimin, yaşadığımız çevreye zarar vermeden yenilenebilir enerji kaynakları ile sağlanması çok önemlidir. Çünkü fosil yakıtların uzun vadede sürdürülebilir olmadığı ve çevreye verdiği zararlar da dikkate alındığında yenilenebilir enerji kaynaklarının önemi bir kez daha ortaya çıkmaktadır.

Bu yenilenebilir enerji kaynaklarında tartışmasız en fazla potansiyel sahibi olan güneş enerjisi; “Dünyaya gelen güneş ışınlarının güneş panelleri yardımı ile ısı ve elektriğe dönüştürülmesi sonucu oluşur.” Güneş enerjisinin çevreye herhangi bir zararı yoktur. Önceleri maliyeti yüksek olan güneş enerjisi, teknolojik gelişmeler sonucu günümüzde uygun maliyetlere gelmiştir ve bununda etkisiyle hızla yayılmaktadır. Ancak yine de günümüzde tüketiciler olarak enerjiyi ucuza kullandığımız söylenemez. Gerek teknolojik yenilikler gerek arzdaki artış neticesinde enerji üretim maliyetleri ucuzlayacak ve orta vadede tüketicilere bu uygunluk yansıyacaktır.

Türkiye coğrafi konumu itibari ile güneş enerjisi potansiyeli açısından çok iyi bir konumdadır.

Özellikle son yıllarda elektrik üretimini arttırmak, ithalatı azaltmak adına çok ciddi güneş enerjisi santralleri yatırımları yapılmıştır ve bu yatırımlar devam etmektedir. Ancak ifade etmek gerekir ki güneş enerjisinin tek kullanım alanı elektrik üretimi değildir.

Güneş enerjisi sistemleri sıcak su üretiminden, elektrik enerjisi üretimine kadar pek çok alanda kullanılmaktadır. Bu alanlar sıcak su temini, binaların/bir şeyin ısıtılması, binaların/Bir şeylerin soğutulması, buhar elde edilmesi, bitki, meyve, sebze vb. kurutulması, elektrik üretimi, hidrojen üretimi, deniz suyunun arıtılması, saf su ve tuz üretimi. Bu alanlara örnek olarak gösterilebilir.

Safa Yaşar Çelik

BM Dergi

Öncekini Oku

Karikatür 2

Sonrakini Oku

ZEYTİNİ NE KADAR TANIYORUZ ?

Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.